วัคซีนชะลอการแพร่กระจายของโรคอีสุกอีใส

โรคติดต่อร้ายแรงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและแพร่กระจายได้ง่ายในบ้านเรือนและในห้องเรียน จนกระทั่งมีการพัฒนาวัคซีน โรคอีสุกอีใสเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากไวรัส varicella-zoster ที่นำไปสู่อาการคันผื่นขึ้น ซึ่งบางครั้งเปรียบเทียบได้กับ“หยดน้ำค้างบนกลีบกุหลาบ”  จนกระทั่งมีการพัฒนาวัคซีนอีสุกอีใสในปลายศตวรรษที่ 20 โรคนี้เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงในผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคนี้จนถึงวัยผู้ใหญ่ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสมากกว่า 4 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 10,000 ราย และเสียชีวิต 100 ราย ตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีน ตัวเลขเหล่านี้ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด CDC รายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคนี้น้อยกว่า...